Vyhľadávanie

logo chata horec-page-002

logo revuce.sk

logo1

logo3

logo2

 chimpanzee 1-miki

Predpoveď počasia

Nájdete nás na Facebooku

Prihlásenie (Registrácia)Informácie a tipy

NT MTB Tour Liptovská Lúžna

Uverejnené 09. júna 2015
Prečítané: 1159x
Napísal: Milos Gazdarica

ORGANIZÁTOR:

ŠKC Liptovská Lúžna v spolupráci s Obcou Liptovská Lúžna a HZS Veľká Fatra

TRATE JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ :

Trate vedú prevažne lesnými , poľnými a asfaltovými cestami .

ŠKÔLKARI : 1x mini okruh na ihrisku

MINI (chlapci a dievčatá): 2x malý okruh/ dĺžka trate720 m/prevýšenie 10 m

ML.ŽIAČKY : dĺžka trate 3km/prevýšenie 80 m (Trať vedie asfaltovou cestou)

ML.ŽIACI, ST.ŽIAČKY: dĺžka trate 3,5km /prevýšenie 91 m (Trať vedie 45% asfalt a 55% poľné cesty, značená červenou farbou)

ST.ŽIACI, JUNIORKY : dĺžka trate 7,7km /prevýšenie 266 m (Trať vedie 20% asfalt a 80% poľné a lestné cesty, značená zelenou farbou)

JUNIORI, ŽENY OPEN : dĺžka trate 12,6km /prevýšenie 474 m (Trať vedie 10% asfalt a 90% poľné a lesné cesty, značená oranžovou farbou)

MUŽI OPEN, ŽENY ELITE: dĺžka trate 20,8km/prevýšenie 696 m (Trať vedie 7% asfalt a 93% poľné a lesné cesty, značená modrou farbou)

MUŽI ELITE, MUŽI MASTERS: dĺžka trate 43,6km/prevýšenie1638m (Trať vedie 2% asfalt 98%poľné a lesné cesty, chodníky. Trať značená bielou farbou)

ŠTART:

DŇA 27.06.2015

Štart a cieľ sa nachádza na parkovisku pred futbalovým ihriskom v LiptovskejLúžnej. Štart bude hromadný po jednotlivých kategóriach

13.00hod- MUŽI ELITE, MUŽI MASTERS

13.05 hod – ML.ŽIACI,ŽIAČKY ST.ŽIACI,ŽIAČKY JUNIORI, JUNIORKY ŽENY OPEN, ŽENY ELITE MUŽI OPEN

13.07 hod – MINI ( chlapci a dievčatá)

ŠTARTOVNÉ:

ŠKÔLKARI – bezplatné

MINI (chlapci a dievčatá)- 2 eura

ML.ŽIACI, ŽIAČKY – 2 eurá

ST.ŽIACI, ŽIAČKY – 6 eur online registrácia a zaplatené do 23.6.2015 4 eurá

JUNIORI, JUNIORKY – 6 eur online registrácia a zaplatené do 23.6.2015 4 eurá

MUŽI, ŽENY OPEN –12 eur online registrácia a zaplatené do 23.6.2015 8 eur

MUŽI, ŽENY ELITE – 12 eur online registrácia a zaplatené do 23.6.2015 8 eur

MUŽI MASTERS – 12 eur online registrácia a zaplatené do 23.6.2015 8eur

Podmienky a povinnosti účastníkov preteku:

1. Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
2. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
3. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
4. Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu trate v prípade nepriaznivého počasia.
6. Klasifikovaný budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
7. Protesty je možné podať ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr do 30 minút .

8. Pokiaľ by sa pretek nemohol začať resp. dokončiť z dôvodu živelnej pohromy, alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

9. Účastník preteku/zákonný zástupca/ svojím podpisom berie na vedomie zodpovednosť za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!

10. Pretekár počas celej dĺžky trate nesmie odhadzovať žiadne odpadky alebo inak ničiť životné prostredie.

Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom, pri prezentácií priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v týchto propozíciách v bodoch 1 – 10.

Povinná výbava:
cyklistická prilba, horský bicykel min šírka plášťa(1.5 palca)

V cene štartovného je zahrnuté pre všetkých pretekárov:
štartovné číslo, v cieli jedlo a nápoj, technické a zdravotné zabezpečenie

POZOR ! Prvých 50 pretekárov prihlásených online zdarma šatka s logom preteku

Registrácia : online na skcliptovskaluzna.sk (do 23.6.2015) alebo na mieste štartu 27.06.2015 od 10:00 do 12:00 hod.

Ceny: Prví traja v každej kategórií vecné ceny- poháre, v kategórií škôlkari pre všetkých medaila a sladká odmena

Vyhlásenie výsledkov :

15 min. po príjazde posledného pretekára

 NT MBT

1 1 1 1 1 Hodnotenie článku (Hlasov: 0)
Zdielať
Komentárov: